Eszköztámogatás pályázat, részvételi szabályzat

Eszköztámogatás pályázat, részvételi szabályzat

Pályázati feltételek

Jelen Részvételi szabályzat határozza meg a Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány által meghirdetett, Eszköztámogatás pályázaton való részvétel feltételeit.

Jelen Részvételi szabályzat rendelkezései minden esetben irányadók, a pályázaton való részvételre és a résztvevők közötti jogviszonyra.

A Szervező adatai

Név: Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
Rövidített név: Nemzetünk Fejlődéséért Alapítvány
Székhelye: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 20. 1/15.
Levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf.: 352.
Bankszámlaszám: 11736037-23680500-00000000
Adószám: 18737084-1-41
Bírósági nyilvántartási szám: 01-01- 0012188
Telefonszám: 06-70/62-77-969

Képviseletében eljár: Nyitrai József

Hivatalos információs csatornának minősül a digitalisalapitvany.hu oldal, az ingyenlaptop.hu internetes oldal, az Alapítvány Facebook oldala, az Alapítvány info@digitalisalapitvany.hu email címről érkező e-mail.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy Alapítványunk a pénzbeli adományozóknak, pályázat útján megköszönje a támogatást.

Alapítványunk számítástechnikai eszközöket adományoz a támogatók között, akik pályázatot nyújtanak be.

A pályázaton részt vehet és támogatásban részesülhet

Magánszemély, vállalkozó, őstermelő, alapítvány, egyesület, óvoda, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, iskola, szociális szövetkezet, bármely szervezet…..

Hogyan lehet pályázni?

Amennyiben támogatta Alapítványunkat, akkor a digitalisalapitvany.hu, vagy az ingyenlaptop.hu honlapon található linkre kattintva töltse le a pályázati adatlapot.
Az adatlap letöltése után, töltse ki az adatokat, jelölje be milyen számítástechnikai eszközre szeretne pályázni, valamint az adatlap összes rovatát töltse ki, írja alá és a támogatási összeg befizetését igazoló, eredeti banki utalási igazolást, vagy postai csekket mellékelve, tegye egy borítékba és adja fel a következő címre, Nyitrai József, 2401 Dunaújváros, Pf.: 352.

Támogatási összeg meghatározása

A minimum 7.000,- Ft támogatási összeg azért lett meghatározva, hogy a támogatók egyenlő eséllyel vegyenek részt a pályázaton.

Eszköztámogatás

Az Eszköztámogatás pályázaton, pályázni lehet számítástechnikai eszközökre – laptop, asztali számítógép, tablet és okosóra. A pályázatok értékelése, elbírálása és a számítástechnikai eszközök kiosztása a pályázat lezárása után történik.

A pályázat útján támogatottakat, a megadott e-mail címen írásban értesítjük.
Az adatvédelmi törvény (GDPR) nem teszi lehetővé a pályázaton résztvevők és eszköz támogatásban részesülők adatainak a kiadását, megjelenítését.

Pályázati kiírás

A pályázat 2020.02.01. -től, 2020.12.15. közötti időszakban adható be.

Támogatás befizetésének lehetősége

Banki átutalással

A támogatási összeget, a 7.000,- Ft-ot, vagy annál nagyobb összeget, az OTP banknál vezetett számlaszámunkra utalhatja.

Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
OTP Bank 11736037-23680500-00000000

A támogatási összeg banki utalása esetén, csatolja az adatlaphoz az utalásról szóló igazolást és postai úton az alábbi címre küldje el. Csak a jól, pontosan kitöltött adatlapot és az átutalási igazolással beküldött adatlapok érvényesek! A pályázatot a támogatási díj beérkezése után tudjuk figyelembe venni.

Postai csekken

Postai úton, postai csekken is befizetheti a támogatási összeget.
A teljesen kitöltött pályázati adatlapot a befizetést igazoló postai csekkel együtt, postai úton küldje el az alábbi címre.
Csak a jól, pontosan kitöltött adatlapot és az eredeti postai csekkel beküldött adatlapokat tudjuk figyelembe venni!

Pályázat feladása

Levelezési cím:
Nyitrai József
Pályázat!
2401 Dunaújváros, Pf.: 352.

Pályázat elbírálása

A pályázatokat az Alapítvány elnöke, Nyitrai József által összehívott Bizottság értékeli és dönt a pályázati támogatásról.

Eszköztámogatás elfogadása

A pályázaton kiosztásra kerülő számítástechnikai eszközök kiosztása előtt a támogatott pályázó, egy Elfogadó nyilatkozatot kap e-mailben, amit kinyomtatva, aláírva postai úton 30 napon belül vissza kell juttatnia az Alapítványunk részére: Nyitrai József 2401 Dunaújváros, Pf.: 352. címre, a borítékra írja rá Pályázat!

Amennyiben az Elfogadó nyilatkozatot nem küldi vissza a támogatott aláírva 30 napon belül a megadott címre, úgy egy másik támogatónknak ajánljuk fel az eszköztámogatást.

Támogatott eszközök szállítása

Az eszközöket biztonságos csomagolásban futárszolgálat szállítja ki, a pályázó által megadott címre. Sikertelen eszközkézbesítés esetén, ha a pályázó az első kézbesítéstől számított 2 héten belül nem veszi át az eszközt, a kézbesítő visszaküldi az eszközt az Alapítványunknak, a pályázó elveszíti a támogatásra való jogosultságát.
A szállítási díj nem része a pályázatnak.

Egyéb rendelkezések

A Szervező kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki. A Résztvevő elfogadja, hogy a pályázat során megadott neve, lakcíme, email címe és telefonszáma, melyeket Alapítványunk rendelkezésére bocsájt, azt az Alapítvány a pályázat lezárása után 150 napig őrzi, utána megsemmisíti.
A támogatott pályázók adatait, az eszköz kiosztásig, a kiosztást követően maximum 15 napig tároljuk, utána megsemmisítjük.

Adatvédelmi tájékoztató

A pályázat során az adatszolgáltatás a pályázati lap kitöltésével, önkéntes. Aki a pályázatban részt vesz, az adatlap kitöltésével tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez, nyilvántartásához. Csak akkor pályázzon, ha a pályázatban kiírtakat megismerte, a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázó tudomásul veszi, hogy Alapítványunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a GDPR adatvédelmi szabályok szerint, a pályázat lezárása után 150 nap elteltével az összes pályázó személyes adatát, kellő odafigyeléssel, biztonságosan megsemmisíti.

Pályázat értelmezése

A pályázatunk azoknak szól, akik amúgy is adományoznak, pénzzel támogatják a Nemzetünk Fejlődéséért Alapítványt!
Alapítványunk így szeretné megköszönni a segítséget, a pénzbeli adományokat, hogy az adományozók között pályázat útján számítástechnikai eszközöket oszt ki.
Több százezren adakoznak, küldenek pénzbeli adományokat különböző non-profit szervezeteknek, alapítványoknak, amiért cserében nem kapnak semmit! Mi így köszönjük meg az adományokat, a segítséget és ezt a lehetőséget biztosítjuk az adományozóink részére!
Amennyiben kis keresettel rendelkezik, vagy nyugdíjas és úgy gondolja, hogy befizeti a támogatást és egyből kap számítástechnikai eszközt, akkor ez a pályázat nem Önnek szól. Keresse más pályázati lehetőségeinket a későbbiek során Alapítványunk honlapján!
A támogatási döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
Az Eszköztámogatás részvételi szabályzatát, a támogatási összeg befizetése előtt részletesen olvassa el.
Alapítványunk a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük a pályázókat, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő információkat, közleményeket!

A pályázaton az Alapítvány tisztségviselői és családtagjai nem vehetnek részt.

Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
2020.02.01.