Pályázatok

Az alábbi pályázati lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmét:

Pályázat innovatív, települési szintű, klímaadaptációs programok támogatására

Pályázati felhívás helyi (települési) önkormányzatok számára, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást elősegítő, a kisléptékű természetes vízmegtartással kapcsolatos innovatív megoldások támogatására. A támogatás összege bruttó 700.000 – 3.500.000 Ft.

Európai uniós pályázatok természetvédelmi és a biológiai sokszínűséget növelő tevékenységek támogatására

A pályázatok célja többek között az innovatív technikák, módszerek és megközelítések (beleértve a természetalapú megoldásokat és az ökoszisztéma-megközelítést) kifejlesztése, bemutatása, előmozdítása és ösztönzése a természetre és a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós jogszabályok és politikák célkitűzéseinek elérése érdekében; a természetre és a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós jogszabályok és politika kidolgozásának, végrehajtásának, nyomon követésének és érvényesítésének támogatása; valamint a végrehajtáshoz szükséges sikeres megoldások/megközelítések nagyszabású alkalmazásának katalizálása és az eredmények megismétlése. Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani. A támogatás összege témánként eltérő, de a maximális összeg 2–13 millió EUR lehet. A pályázati kiírások nyelve angol.

Pályázat élelmiszeripari startup innovációs versenyben való részvételre

A pályázat fő célja, hogy felemelje a vállalkozók következő generációját, akik új technológiákat és innovációkat hoznak létre bolygónk és a boldogulásunkhoz szükséges agrár-élelmiszeripari rendszerek javára. A pályázat azon startupok azonosítására, felemelésére és növekedésének felgyorsítására törekszik, amelyek a legnagyobb potenciált mutatják az agrár-élelmiszeripari rendszerek átalakításában, a következő négy kategória egyikéhez igazodva: jobb termelés, jobb táplálkozás, jobb környezet és jobb élet. A díj a döntősöknek és a díjazottaknak lehetőséget biztosít a globális láthatóságra, a tőkebevonásra, a globális szervezetekkel (kormányok, ENSZ-ügynökségek, vállalatok, kockázati tőkebefektetők, partnerek) való kapcsolatépítésre, valamint a mentorálási lehetőségekre. A pályázati kiírás nyelve angol.

Pályázat az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület pályázatok megvalósítására felkészítő programban való részvételre

Pályázati felhívás szervezetek, társadalmi vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és 18-30 éves fiatalok csoportjai számára, az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület pályázatok megvalósítására felkészítő programban való részvételre.

Pályázat elhagyatott vagy funkciójukat vesztett területek, ingatlanok turisztikai célú újra hasznosítására vonatkozó ötletek díjazása céljából

Ötletpályázati felhívás 3 fős, felsőoktatási hallgatókból álló csapatok számára, az elhagyatott vagy funkciójukat veszített területek, ingatlanok turisztikai célú újrahasznosítására vonatkozó ötletek elismerésére. A bírálók által legjobbnak ítélt pályamunkák (összesen 2 csapat) 3.000.000 Ft pénzdíjazásban részesül.

Pályázat hazai vállalatok példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjainak díjazására

Pályázati felhívás a hazai vállalatok példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjainak elismerésére, a nagyvállalati, a kkv- és a startupszektor társadalmi szerepvállalásának és fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítése érdekében. Magyarországon működő nagyvállalatok, kkv-k és startupok, valamint az általuk létrehozott vállalati alapítványok pályázhatnak.

Istvánffy Gyula honismereti gyűjtőpályázat 2022

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és a miskolci Herman Ottó Múzeum pályázati felhívása önkéntes gyűjtők számára, néprajzi, helytörténeti, kultúrtörténeti, családtörténeti, ásványtani és természetismereti témában való honismereti gyűjtésre Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör és Torna vármegyék területéről.  A pályamunkák készítői pénz- és/vagy könyvjutalomban részesülnek.

Pályázat kortárs szépirodalmi és művészeti tárgyú könyvek megjelentetésére

Pályázati felhívás már publikált szerzők számára, kortárs szépirodalmi és művészeti tárgyú könyvek megjelentetésére. A pályázat elbírálásában előnyt élveznek (de nem kizárólagosan) a kötettel még nem rendelkező szerzők.

Pályázat a Kulturált Települési Környezet Díj elnyerésére

Pályázati felhívása Kulturált Települési Környezet Díj elnyerésére, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítések, környezetfejlesztési tevékenységek elismerésére. A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

Salvatore Quasimodo Költőverseny 2022 – Dalpályázat

Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása a Quasimodo Költőverseny elmúlt 30 évében nagydíjban és különdíjban részesített költő bármely versét megzenésítő dalok beküldésére. A zsűri által legjobbnak ítélt zenemű szerzője oklevélben és 500.000 Ft díjban részesül.

Az arany markában – Verespatak története – Tudományos pályázat

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány pályázati felhívása Kárpát-medencei magyar főiskolai, egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára, tudományos előadások készítésére és konferencián történő előadására. Díjazás: 1. helyezett – 250.000 Ft pénzjutalom; 2. helyezett – 150.000 Ft pénzjutalom; 3. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom.

Pályázat képzőművészeknek, New York-i műteremprogramban való részvételre

Pályázati felhívás Magyarországon alkotó, illetve a hazai szcénában markánsan jelenlevő képzőművészek számára, kéthónapos, New York-i műteremprogramban való részvétel támogatására.

Európai uniós pályázat kiemelkedő laboratóriumok és kutatóintézetek kísérleti hálózatának kialakítása céljából

A pályázat célja többek között egy fenntartható, hatékony és nagy kapacitású laboratóriumi hálózat kialakítása; optimalizált eljárások és eszközök, például kulcsfontosságú infrastruktúra, erőforrások, politikák javítása; az egészségügyi veszélyek és a kapcsolódó ellenintézkedések célzott értékelése; a kísérleti hálózat globális hatókörének kiterjesztése; valamint az orvosi ellenintézkedésekkel szembeni fokozott felkészültséghez való hozzájárulás a jövőbeni határokon átnyúló egészségügyi fenyegetésekre történő hatékonyabb reagálás érdekében. Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani, melynek legalább három tagja van amelyek három különböző programországban vannak bejegyezve. A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 48 hónap, amely indokolt esetben meghosszabbítható. A támogatás összege legfeljebb 25.000.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol.

Pályázat az Európai Örökség cím 2022. évi elnyerésére

Pályázati felhívás az Európai Örökség cím 2022. évi elnyerésére, Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében jelentős szerepet betöltő, illetve a demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló ismereteink gyarapítását lehetővé tevő helyszínek elismerésére.

Katonai- és hadijogi tudományos pályázat

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság pályázati felhívása egyetemi hallgatók, tisztjelöltek, oktatók, kutatók és gyakorló jogászok számára, katonai- és hadijogi tudományos dolgozatok beküldésére. Díjazás: 1. díj: 100.000 Ft; 2. díj: 75.000 Ft; 3. díj: 50.000 Ft.

Pályázat európai tudományos, technológiai, művészeti díj elnyerésére

Javaslattételi pályázati felhívás tudományos, technológiai, művészeti díj odaítélése céljából, egy adott tudományos és művészeti terület előrelépéséhez hozzájáruló személyek, tudományos és kulturális szervezetek elismerésére. Díjakat az alábbi területeken osztanak ki: alapvető tudományok (fizika, kémia, matematika); biológia és biogyógyászat; információs és kommunikációs technológiák; ökológia és természetvédelmi biológia; éghajlatváltozás; közgazdaságtan, pénzügyek és menedzsment; bölcsész- és társadalomtudományok; valamint zene és opera. A kategóriánkénti díjazottak elismerő oklevelet, műtárgyat és 400.000 EUR pénzjutalmat kapnak. A pályázati kiírás nyelve angol.

Apáczai-díj 2022 – Pályázat a romániai magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusoknak

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tudományos Tanácsának pályázati felhívása a romániai magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok számára, Apáczai-díj 2022. évi elnyerésére, a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusok tudományos tevékenységének értékelése, ösztönzése, és népszerűsítése céljából. Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból áll.

Salvatore Quasimodo Költőverseny 2022 – Verspályázat

Balatonfüred Város Önkormányzatának verspályázati felhívása a “Cirkusz az egész világ” témához kapcsolódó költemények beküldésére, a Salvatore Quasimodo Emlékdíj elnyerése érdekében. A pályázaton első díjas költemény szerzője elnyeri a Salvatore Quasimodo Emlékdíjat, valamint szakmai díjban részesül.

Európai uniós pályázatok nagyléptékű környezet-, természet- és klímavédelmi programok megvalósításának támogatására

A pályázatok célja többek között a vadon élő élő állatok és növények élőhelyei és fajai pusztulásának megállítására és visszafordítására irányuló uniós politikai célkitűzések végrehajtásának ösztönzése; a körforgásos gazdaságra való áttérés támogatása; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia végrehajtásának támogatása; valamint kapacitásépítés, a beruházások ösztönzése, energiahatékonyságra és a kisléptékű megújuló energiaforrásokra összpontosító politikák végrehajtásának támogatása. Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani, melynek legalább két tagja van. A támogatás összege témánként eltérő, de a maximális összeg 30–50 millió EUR lehet. A pályázati kiírások nyelve angol.

Legyél Te is szuperhős! – Pályázat önkéntesek részére

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. pályázati felhívása a szűkebb vagy akár tágabb környezetükért önzetlenül cselekvő önkéntesek munkájának elismerésére. A tárgynyeremény forintban kifejezhető maximális értéke 25.000 Ft